Skip to main content

Backlighted fonts - slideshow (Hebrew)

הרצאת מבוא בנושא גופנים בעולם הדיגיטל שהרצאתי בקורס עיצוב גופן בשנקר בהנחיית ינק יונטף.

* שימו לב להתקדם כלפי מטה לפני שממשיכים קדימה
** לחיצה על תמונות, לרוב תכניס אותם למצב zoom 100%