Tag Archives: code

Should <designers></code>? (Hebrew)

| 22 Comments

should designers code?

קודם כל, גילוי־נאות: אני מעצב־מתכנת. את הפורטפוליו שלי אפיינתי, עיצבתי ופיתחתי בעצמי. אפילו היה לקוח שהאשים אותי שהאתר שלי הוא טמפלייט קנוי. (אני עדיין מחכה לקבל קישור לטמפלייט ש”קניתי”). מה שבעצם אני רוצה לומר הוא שאני מרגיש שאני יכול לדבר על הנושא ולסקור אותו מזוויות שאוהבים להתעלם מהן. הסיבה שהחלטתי לכתוב על נושא זה (ובעיקר … אל הפוסט